Welkom bij de praktijk voor Logopedie, zang en presentatie van Christine Groen

De praktijk is gesloten van 19 juli t/m 26 juli.

 • Wanneer uw kind problemen heeft op het gebied van de spraak, de taal, de stem of het gehoor, kunt u voor deskundig onderzoek en behandeling bij mijn praktijk terecht. Vanaf 2024 behandel ik geen zeer jonge kinderen meer (onder 3,6 jaar).

 • Heeft u stemklachten, vragen over uw stemkwaliteit, de wens om uw presentatie te verbeteren? Zou u uw ademhaling willen verbeteren, advies willen over hoe uw zangstem te gebruiken? Ook dan kunt u bij mij terecht.

 • Patiënten met post-covidklachten, of long-covid kunnen bij mij terecht voor adviezen over ademhaling en stemgebruik.

Welkom bij de praktijk voor Logopedie, zang en presentatie van Christine Groen.

 • Ik heb een contract met de volgende verzekeringen: AEVITA/Caresq, Menzis/HEMA, Ditzo, DSW, Stad Holland, Anderzorg (en verzekeringen die hieronder vallen). Alle behandelingen worden vergoed.

 • De praktijk heeft geen contract met CZ/ Nationale Nederlanden/Ohra. Nationale Nederlanden en Ohra bieden sinds 2022 een combinatiepolis aan. De logopedie wordt volgens mijn informatie (januari 2024) voor 100% vergoed.

 • Voor CZ Zorgkeuzepolis geldt 100% vergoeding (geldt ook voor IZZ). Hebt u een naturapolis , dan wordt volgens mijn laatste informatie 75% van het “marktconforme tarief”vergoed. Mijn tarief is €48,00 euro per behandeling.

 • VGZ/ IZZ/UNIVE/UMC/Zekur/IZA : bij een restitutiepolis (VGZ eigen keuze/ IZZ restitutie/Univé Zorgvrij/ UMC restitutiepolis/ Gewoon Zekur Vrij wordt de logopedie volledig vergoed. Hebt een naturapolis , dan wordt volgens mijn laatste informatie 75% van het “marktconforme tarief” vergoed. Mijn tarief is €48,- per behandeling.

 • ASR : geen contract, Eigen Keuze 100%, de overige polissen 75 %, informeert u voor de zekerheid. Mijn tarief is €48,- per behandeling.

 • Zilveren Kruis/Achmea en FBTO: 100% vergoeding van het “marktconforme tarief”bij de restitutiepolis.

  Het gaat om Zilveren Kruis basis Exclusief , FBTO Basis Vrij.

 • De overige verzekeringen die vallen onder Achmea (De Friesland, FBTO, Interpolis, Zie Zo en de Christelijke Zorgverzekering) zijn naturapolissen, en vergoeden meestal 75% van het “marktconforme tarief”. Mijn tarief is €48,- per behandeling.

 • ONVZ: volledige vergoeding bij Vrije Keuze en Basisverzekering. Mijn tarief is €48,- per behandeling

 • Caresq (Eucare) en Aevitae: volledige vergoeding bij de restitutiepolis. Mijn tarief is €48,- per behandeling..

 • IIndien u een naturapolis heeft, is het raadzaam te informeren wat het exacte bedrag is, dat u vergoed krijgt. Overigens wordt niet altijd de juiste informatie verstrekt door medewerkers van zorgverzekeringen. Houd u vast aan het gegeven dat logopedie vergoed moet worden, ongeacht of de zorgverlener een contract heeft of niet. Mijn tarief is €48,- per behandeling.

Logopedie bij stemklachten

Wanneer u last heeft van heesheid of andere stemklachten kunt u bij mij terecht; na inventarisatie van uw klachten wordt een behandeling gegeven die specifiek op uw hulpvraag is gericht.

Bent u transgender en wil u uw stem vrouwelijker leren gebruiken? In samenwerking met VUMC wordt u gericht en deskundig begeleid naar uw nieuwe stemgeluid.

Ademhalingsklachten

U kunt bij mij terecht voor ademhalingsklachten als gevolg van hyperventilatie, astma, COPD , post-covid of long-covid.

Ook als de oorzaak van uw ademhalingsklachten niet bekend is, is het mogelijk dit, na goed onderzoek, te behandelen.

Logopedie voor kinderen:

Kinderen met  een spraak- of taalprobleem worden na gedegen onderzoek begeleid, waarbij de ouders altijd ingeschakeld worden, en zo nodig de school.

Is er meertaligheid in het spel? Ook dan kan logopedische begeleiding een oplossing bieden.
Heeft uw kind moeite met lezen? In samenwerking met de school wordt gekeken of logopedie de oplossing kan bieden voor lees- en spellingproblemen.

Presentatie
coaching

De stem, ademhaling en articulatie zijn de voertuigen van uw presentatie!

Ik heb voor u vele praktische tools om de presentatie aantrekkelijk en veelzeggend te maken.

Logopedie
en zang

Wanneer u bij het zingen stem- of ademhalingsklachten ervaart, komt het plezier in zingen in het geding!

Door te werken aan de basis van adem en stem, kan uw zangstem weer vrij klinken en komt het plezier in zingen terug.

Zangeres;

Ik zing en ben gitariste, onder de naam Trova la Haya trad ik op met mijn Cubaanse band.

Van 2010 tot 2016 maakte ik deel uit van Naranjas Latinas.

In 2019 nam ik deel aan Aida aan Zee. Momenteel doe ik kleine projecten in samenwerking met andere zangers en muzikanten.