Je bent hier:Home/Kwaliteit

Kwaliteit

De Logopediepraktijk voldoet aan de eisen voorgeschreven door het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in het register te worden opgenomen moet een logopedist voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

Daarnaast is de Praktijk ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Ook vindt er intervisie plaats vanuit een kwaliteitskring voor logopedisten.

Vanaf 2015 was ik aangesloten bij Qualizorg, die via een enquête de tevredenheid van mijn cliënten onderzoekt. Mijn cliënten gaven mij in dat jaar het cijfer 9,4. In 2016 was het cijfer een 9,6!

in de opeenvolgende jaren was mijn beoordelingscijfer tussen 8,9 en 9,6!

Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard. Het privacy reglement van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) wordt nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Brochure ‘Wat kunt doen bij klachten over uw logopedist’
Brochure ‘U heeft een klacht ingediend. Wat nu?’

Brochure ‘Wettelijke eisen bij beroepsuitoefening”