Je bent hier:Home/Werkwijze

Verwijzing voor logopedie/ Directe Toegankelijkheid Logopedie

Voor u een afspraak kunt maken voor een logopedisch consult heeft u (of uw kind) geen verwijsbrief nodig van de behandelend arts (huisarts, tandarts, orthodontist, neuroloog etc.), maar het mag uiteraard wel. Zeker als er relevante (medische) gegevens zijn die van belang zijn voor mijn behandeling.

AFSPRAKENAPP:
Na het maken van een telefonische afspraak, of een per e-mail gemaakte afspraak, ontvangt u van de Afsprakenapp bericht. U kunt de app downloaden (niet verplicht). Met uw toestemming zal elke keer dat u een afspraak heeft , een melding met sms en/of e-mail vooraf komen om u aan de afspraak te herinneren.

Eerste afspraak

Wat moet u meenemen:

  • (indien nodig) verwijsbrief van de huisarts, of andere verwijzer
  • verzekeringspas
  • een geldig legitimatiebewijs
  • aanvullende informatie (bijvoorbeeld schoolinformatie) in overleg.

De eerste afspraak bestaat altijd uit een intake-gesprek. In de meeste gevallen wordt er een dubbele afspraak gemaakt, waardoor u 50-60 minuten bij mij bent. Het logopedisch onderzoek wordt dan na intake en anamnese uitgevoerd. Kijk hiervoor ook bij Tarieven.

Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt tevens met u als cliënt of als ouder/verzorger een  behandelovereenkomst gesloten  Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling.

Logopedisch onderzoek

Wanneer het probleem duidelijk is en de achtergronden helder zijn, vindt het logopedisch onderzoek plaats. Voor dit onderzoek zijn over het algemeen meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt de frequentie van de therapie besproken. Vaak is de frequentie één keer per week, maar af en toe is een frequentie van twee keer per week noodzakelijk. Een behandeling duurt maximaal 30 minuten (in die tijd is er ook ruimte voor uw vragen en verdere uitleg) en vindt plaats in de praktijk. Wanneer er een medische indicatie is wordt er ook aan huis behandeld.

Logopedische behandeling

Aan de hand van het behandelplan wordt de eigenlijke behandeling opgestart, die altijd na een aantal behandelingen geëvalueerd wordt om de vooruitgang vast te kunnen stellen. Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming vaak overleg plaats met school/peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind. Eventuele begeleiding vanuit school en de logopedische behandeling kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden.

Eerste afspraak

Wanneer het probleem duidelijk is en de achtergronden helder zijn, vindt het logopedisch onderzoek plaats. Voor dit onderzoek zijn over het algemeen meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt de frequentie van de therapie besproken. Vaak is de frequentie één keer per week, maar af en toe is een frequentie van twee keer per week noodzakelijk. Een behandeling duurt maximaal 30 minuten (in die tijd is er ook ruimte voor uw vragen en verdere uitleg) en vindt plaats in de praktijk. Wanneer er een medische indicatie is wordt er ook aan huis behandeld.

Afronding

Wanneer het doel naar tevredenheid behaald is, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Het eindverslag wordt naar de verwijzer (in de meeste gevallen de huisarts) gestuurd. U krijgt een kopie voor u zelf en wanneer het om uw kind gaat ook een kopie voor school. Ook wordt u gevraagd een enquête in te vullen; u wordt hiervoor per mail benaderd door Qualizorg.

Belangrijk!

Wanneer u op de afgesproken dag en tijd verhinderd bent, wordt u verzocht  om deze afspraak minimaal 24 uur van te voren bij de betreffende logopedist af te zeggen. Bij ziekte graag voor 8.30 uur de afmelding doorgegeven. Dit kan telefonisch (per voicemail of sms) of per e-mail.